Đóng

Tiết học khám phá khoa học ” Sự phát triển của cây”

 

Đề tài : Sự phát triển của cây (khám phá khoa học) 
Một tuần làm nông của chúng con đó cô chú ạ . nào là xúc đất ,gieo hạt và ngày nào cũng tưới nước . kết quả là con đã bít trồng cây và được mang về khoe với ba mẹ . Chúng con thích quá chừng luôn .

 

Cơ Sở Nam Long Related