Đóng

Tiết học : Bé tập xếp chồng

Đề tài cho e Sơn ca của chúng ta tuần này là: Tập xếp Chồng
😜 Cũng khó lắm ba mẹ ơi, chúng con phải thật khéo léo, không để các khối bị ngã đâu nhé. Nhưng không sao bị ngã, chúng con xếp lại được rồi nè ạ. Vì Có Cô luôn bên Con hướng dẫn cho con mà.

Cơ Sở Nam Long Related