Đóng

Tiết học : Bé biết gì về rác?

Bé biết gì về rác?
@ Mục đích yêu cầu:
– Trẻ biết phân loại rác, trang trí thùng rác và bỏ rác đúng nơi quy định.

Cơ sở Hoàng Anh Related