Đóng

Lễ Giổ tổ Hùng Vương 2018

Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm
Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình
Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng tiên
Nguyện ôm bao đời đất mẹ…..

Cơ Sở Nam Long Related