Đóng

Tiết học : Dạy trẻ đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng nhận biết chữ số 7

Lớp lá : Giáo án -Lĩnh vực phát triển nhận thức
Đề tài: Dạy trẻ đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng nhận biết chữ số 7

I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức:
– Trẻ biết đếm đến 7, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 7 và ý nghĩa số lượng của số 7.

2. Kỹ năng:
– Trẻ biết đếm thành thạo từ 1 – 7
– Trẻ biết tạo nhóm và nhận biết chữ số từ 1 đến 7.
– Trẻ mạnh dạn, tự tin, hào hứng tham gia vào tiết học.
– Có kỹ năng hoạt động nhóm và hoạt động tập thể.
3. Thái độ:
– Trẻ có ý thức, nề nếp trong giờ học.
– Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động.

 

Cơ sở An Tiến Related