Đóng

Cơ sở Khu The Brigeview

Cơ sở 4 – Khu căn hộ The Brigeview

Địa chỉ:http://drh4.ddns.net; User:drh; pass:drh456. Chung cho tất cả các lớp, Mỗi lớp chỉ khác cỗng.

Họa mi (cỗng:84)

Sơn Ca(cỗng: 88)

Mầm (cỗng:82)

Chồi (cỗng 86)

Lá (cỗng:81)

Cô Dung Hạnh – Hiệu phó: 0909588356

(Cơ sở 4) Tầng trệt lô B Khu căn hộ The Brigeview, đường Trần Trọng Cung, Khu Nam Long Tân Thuận Đông. Điện thoại cố định 0837738633

Chuyên Mục Khác Related