TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn           Trường Mầm non Ngôi Nhà Mơ Ước được thành lập năm 2009 với đội ngũ Ban giám hiệu trên 20 năm kinh nghiệm cùng những giáo viên nhiệt tình, mến trẻ . Nhà trường nhận trẻ từ 1 đến 6 tuổi. Môi trường  chăm sóc-giáo dục trẻ được […]

23/07/2017 Quản Trị

Xem thêm