Đóng

Chương Trình Học Tập

CHUẨN 5 TUỔI

Chuẩn phát triển trẻ em : Bộ chuẩn phát triển trẻ em là: • Những mong đợi về những gì trẻ nên biết và có thể làm được dưới tác động của giáo dục. • Những kỳ vọng hợp lý của quốc gia đối với trẻ em tại một giai đoạn. • Là xu hướng […]

14/07/2017 Quản Trị

Xem thêm