Đóng

Chương Trình Học Tập

31719422_163843107642332_3355513349700845568_n

Kế hoạch học tập tháng 05/2018- Lớp Lá

KẾ HOẠCH THÁNG 5 – LÁ ( Từ 1/ 5 /2018 đến 30/ 5 / 2018)           MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT   CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều   –    –@ Phát triển thể chất: –    – Thực hiện được […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
29791782_157489764944333_5753329980845699096_n

Kế hoạch tháng 04/2018-Lớp Lá

KẾ HOẠCH THÁNG 4 – LÁ ( Từ 1/ 4 /2018 đến 30/ 4 / 2018)          MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT  CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều  –   @ Phát triển thể chất:–   – Thực hiện được các động tác phát […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
29542831_155875838439059_7750444882271373835_n

Kế hoạch học tập tháng 05/2018-Lớp Chồi

KẾ HOẠCH THÁNG 5  ( Từ 1/ 5 /2018 đến 31/ 5/ 2018)         MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT  CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều –    @ Phát triển thể chất:–    – Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
29497751_154109711949005_5925023068021306474_n

Kế hoạch học tập tháng 04- Lớp Chồi

KẾ HOẠCH THÁNG 4  ( Từ 1/ 4 /2018 đến 30/ 4/ 2018)        MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT  CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều  –    @ Phát triển thể chất:–    – Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm