Đóng

Kế hoạch tháng 05/2018

31417016_1637459869678427_7845732581986271232_n

Kế hoạch học tập tháng 05/2018-Lớp Sơn Ca

KẾ HOẠCH THÁNG 5 – SƠN CA ( Từ 1/ 5/2018 đến 27/ 5 / 2018)           MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT   KỸ NĂNG Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều   –    @ Phát triển thể chất: –     – Thực hiện động […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
28279571_1579981982092883_5364790301044428736_n

Kế hoạch học tập tháng 05/2018-Lớp Họa Mi

KẾ HOẠCH THÁNG 5– HỌA MI ( Từ 1/ 5 /2018 đến 31/ 5 / 2018)           MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT   KỸ NĂNG Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều   –    @ Phát triển thể chất: –    – Thực hiện động […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
29790626_1615595548531526_7112737335648714752_n

Kế hoạch học tập tháng 05/2018-Lớp Mầm

KẾ HOẠCH THÁNG 5 – MẦM ( Từ 1/ 5 /2018 đến 31/ 5 / 2018)           MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT   CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều   –    @ Phát triển thể chất: –    – Thực hiện được […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
31719422_163843107642332_3355513349700845568_n

Kế hoạch học tập tháng 05/2018- Lớp Lá

KẾ HOẠCH THÁNG 5 – LÁ ( Từ 1/ 5 /2018 đến 30/ 5 / 2018)           MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT   CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều   –    –@ Phát triển thể chất: –    – Thực hiện được […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
29542831_155875838439059_7750444882271373835_n

Kế hoạch học tập tháng 05/2018-Lớp Chồi

KẾ HOẠCH THÁNG 5  ( Từ 1/ 5 /2018 đến 31/ 5/ 2018)         MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT  CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều –    @ Phát triển thể chất:–    – Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm