Đóng

Kế hoạch tháng 04/2018

28378675_1581584798599268_6339783404034013283_n

Kế hoạch học tập tháng 04/2018-Lớp Sơn Ca

KẾ HOẠCH THÁNG 4 – SƠN CA ( Từ 1/ 4 /2018 đến 30/ 4 / 2018)           MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT   KỸ NĂNG Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều   –    @ Phát triển thể chất: –     – Thực hiện […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
30710046_185816672055769_5370357260443661618_n

Kế hoạch học tập tháng 04/2018-Lớp Họa Mi

KẾ HOẠCH THÁNG 4– HỌA MI ( Từ 1/ 4 /2018 đến 30/ 4 / 2018)          MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT  KỸ NĂNG Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều  –    @ Phát triển thể chất:–    – Thực hiện động tác phát triển nhóm […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
30739124_160385357988107_9199174086585872338_n

Kế hoạch học tập tháng 04/2018-Lớp Mầm

KẾ HOẠCH THÁNG 4 – MẦM ( Từ 1/ 4 /2018 đến 30/ 4 / 2018)          MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT  CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều  –    @ Phát triển thể chất:–    – Thực hiện được các động tác phát […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
29791782_157489764944333_5753329980845699096_n

Kế hoạch tháng 04/2018-Lớp Lá

KẾ HOẠCH THÁNG 4 – LÁ ( Từ 1/ 4 /2018 đến 30/ 4 / 2018)          MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT  CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều  –   @ Phát triển thể chất:–   – Thực hiện được các động tác phát […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm
29497751_154109711949005_5925023068021306474_n

Kế hoạch học tập tháng 04- Lớp Chồi

KẾ HOẠCH THÁNG 4  ( Từ 1/ 4 /2018 đến 30/ 4/ 2018)        MỤC TIÊU GIỜ HỌC   GIỜ SINH HỌAT  CHỦ ĐỀ Đón -trả Vui chơi ngoài trời Vệ sinh Ăn Ngủ SH chiều  –    @ Phát triển thể chất:–    – Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm […]

05/05/2018 Quản Trị

Xem thêm