Đóng

Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
26992734_1546739878750427_6858538479996953051_n

Hoạt động giảng dạy đề tài ” Pha nước cam”

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: DINH DƯỠNG: ĐỀ TÀI: PHA NƯỚC CAM I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Kiến thức: – Trẻ biết màu sắc và mùi vị của quả cam, nước cam, quy trình pha nước cam, biết vứt rác đúng nơi quy định, 2. Kỹ năng: – Thực hiện được các bước pha nước […]

22/02/2018 Quản Trị

Xem thêm